Informācija par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” VID triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu savā mājaslapā internetā publicē informāciju par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jebkurā persona, lietojot VID Publiskojamo datu bāzi, var iepazīties ar konkrētās personas saimnieciskās darbības apturēšanas/atjaunošanas datumu.
VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv, izvēlās sadaļu "VID publiskojamo datu bāze", "Nodokļu maksātāju saraksts ar informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze