Atrasti 4743 rezultāti (0,62 sekundes)


  Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa..

  Šī pakalpojuma mērķis ir nodrošināt iespēju skatīt informāciju par personai, personas nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piem...

  Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana

  Šī e-pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja pārliecināties par savu atbilstību elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma aizsargātā lietotāja statusam, atteiktie...

  Atgādinājumi pacientam

  Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs varēs pieteikties vai atteikties saņemt informāciju par savām, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošo personu plānotajām...