VSAA izziņas

E-pakalpojums nodrošina iespēju iedzīvotājiem bez Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klātienes apmeklējuma pieprasīt un saņemt informāciju par VSAA inf...

Skatīt instrukciju