Saņemtie nosūtījumi

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt visu informāciju par saviem, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošo personu saņemtajiem nosūtījumiem uz medi...

Skatīt instrukciju

Manas e-receptes

Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt savas, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildniecībā esošu personu aktuālās receptes, saņemt pārskatu par iegādātajiem...

Skatīt instrukciju