Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā

  • Nosaukums: Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā
  • Īss apraksts: VDI klienta iesniegums ar mērķi saņemt no VDI atzinumu par būtisku nodarbinātā drošības un veselības apdraudējumu darbā, lai vienpusēji izbeigtu darba tiesiskās attiecības. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
  • Īss nosaukums: EP96
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP96-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju