Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā

 • Nosaukums: Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā
 • Īss apraksts: VDI klienta iesniegums ar mērķi saņemt no VDI atzinumu par būtisku nodarbinātā drošības un veselības apdraudējumu darbā, lai vienpusēji izbeigtu darba tiesiskās attiecības. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
 • Īss nosaukums: EP96
 • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
 • Pieturpunkti:
  1. Valsts Darba Inspekcijas starpatbilde
  2. Atzinuma pieprasījuma iesniegšana reģistrēšanai Valsts Darba Inspekcijai
  3. Valsts Darba Inspekcijas atbilde
  4. Valsts Darba Inspekcijas starpatbilde
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP96-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju