Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma

  • Nosaukums: Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma
  • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros juridiskai personai ir iespēja elektroniski pieprasīt un saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā statistiskos datus par reģistrētajiem dzimšanas un miršanas gadījumiem un noslēgtajām laulībām. Pakalpojuma mērķa grupa ir uzņēmumi, kuri nodarbojas ar komercdarbības attīstības plānošanu, statistisko datu apstrādi zinātniskiem, pētnieciskiem un citiem mērķiem (mārketings, apdrošināšana, socioloģisko pētījumu veicēji, u.c.). Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Tieslietu ministrija
  • Īss nosaukums: EP73
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP73-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju