Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

  • Nosaukums: Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
  • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju aizpildīt iesniegumu ar mērķi saņemt Valsts darba inspekcijas konsultāciju vai panākt Valsts darba inspekcijas rīcību darba tiesību vai darba aizsardzības jautājumos. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts darba inspekcija
  • Īss nosaukums: EP72
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP72-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju