Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē

  • Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē
  • Īss apraksts: Pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāta iespēja apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa. Pakalpojums nav pieejams nekustamā īpašuma īpašnieku pilnvarotajām personām un juridiskām personām.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
  • Īss nosaukums: EP57
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP57-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju