Aicinām izmantot iespēju saņemt ar nekustamā īpašuma nodokli saistīto korespondenci elektroniski. 
Saņemt elektroniskos dokumentus vai pieteikties to saņemšanai var:
- izveidojot E-adresi, informācija par E-adreses pieslēgšanu ir šeit;
- portālā www.eriga.lv (tikai par nekustamajiem īpašumiem Rīgā);
- portālā ePakalpojumi.lv;
- nosūtot pašvaldībai iesniegumu pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu.

Informējam, ka e-pakalpojums tiks attēlots portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē

 • Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē
 • Īss apraksts: Zemes nodoklis, NĪN, nekustamā īpašuma nodoklis, samaksāt nodokli, EP57, nodoklis par dzīvokli, mājokļa nodoklis, nodokļa nomaksa, īpašums JAUNAIS: Pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāta iespēja apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa. Pakalpojums nav pieejams nekustamā īpašuma īpašnieku pilnvarotajām personām un juridiskām personām.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
 • Īss nosaukums: EP57
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP57-V2-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju