Drošības apsvērumu dēļ e-pakalpojuma izpildē aicinām neizmantot Firefox pārlūkprogrammu.

 

Īslaicīgu tehnisku problēmu dēļ e-pakalpojuma izpilde notiek ierobežotā funkcionalitātē. Ja, pildot e-pakalpojumu, pārlūka logā neattēlojas kāds no e-pakalpojuma elementiem (pogas), iesakām samazināt ekrāna izmēru, piemēram, vienlaikus nospiežot un paturot tastatūras pogas Ctrl un - (mīnusa zīme).

Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai

  • Nosaukums: Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai
  • Īss apraksts: Pakalpojums dod iespēju personām (iesniedzējiem) iesniegt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
  • Īss nosaukums: EP54
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP54-V1-1
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju