Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai

 • Nosaukums: Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai
 • Īss apraksts: Pakalpojums dod iespēju personām (iesniedzējiem) iesniegt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
 • Īss nosaukums: EP54
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Datu par iesniedzēja nepilngadīgajiem bērniem iegūšana
  2. Personas datu iegūšana no PMLP reģistra
  3. Iesnieguma pieteikšana uzturlīdzekļu saņemšanai
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP54-V1-1
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju