Informācija par dalību pensiju 2. līmenī.

  • Nosaukums: Informācija par dalību pensiju 2. līmenī.
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem iegūt informāciju par dalības uzsākšanu valsts fondēto pensiju shēmā, līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu izmaiņu vēsturi. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
  • Īss nosaukums: EP49
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP49-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju