Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam

  • Nosaukums: Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju sociāli apdrošinātai personai, kura bijusi nodarbināta pirms 1996.gada, iegūt informāciju par datiem, kas ir VSAA rīcībā par viņas darba stāžu. Informācija satur arī ziņas par periodiem, kas pielīdzināti darba stāžam (izņemot tos, kuros personai pašai bija jāveic sociālā nodokļa maksājumi). Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
  • Īss nosaukums: EP47
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP47-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju