Informācija par veiktajiem VSAA maksājumiem un no tiem ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)

 • Nosaukums: Informācija par veiktajiem VSAA maksājumiem un no tiem ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)
 • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura kopš 2009.gada saņēmusi kādu no VSAA piešķirtajiem pakalpojumiem, iegūt ienākumu deklarēšanai nepieciešamo informāciju par VSAA izmaksātajiem ienākumiem un VSAA ieturēto ienākuma nodokli. Dati e-pakalpojumam tiek atjaunoti vienu reizi nedēļā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Īss nosaukums: EP46
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Personas nepilngadīgo bērnu saraksts
  2. Informācija par ienākuma veidiem
  3. Persona atrodas aizgādnībā vai aizbildnībā
  4. Informācija par personas ienākumiem
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP46-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju