Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā

  • Nosaukums: Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā
  • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju pārbaudīt, vai Latvijas Republikas personu un tiesības apliecinošais dokuments nav reģistrēts Nederīgo dokumentu reģistrā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
  • Īss nosaukums: EP22
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP22-V1-3
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums ir pieejams visiem lietotājiem (gan anonīmajiem, gan autentificētajiem).

  • Uzsākt e-pakalpojumu Skatīt instrukciju