E-pakalpojums pieejams tikai ar juridiskās personas vai pilnvarotās personas autentifikāciju.

Lai pilnvarotu fizisku personu šī e-pakalpojuma izpildei, jāizpilda e-pakalpojums "Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas personas vārdā".

Darba devēja E-iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, parasti strādājot divās vai vairākās ES/EEZ valstīs vai Šveicē (A1 sertifikāta saņemšanai)

 • Nosaukums: Darba devēja E-iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, parasti strādājot divās vai vairākās ES/EEZ valstīs vai Šveicē (A1 sertifikāta saņemšanai)
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju juridiskām personām bez Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klātienes apmeklējuma pieprasīt piedāvāto VSAA pakalpojumu un saņemt informāciju par pieņemtajiem lēmumiem. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Īss nosaukums: EP209
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP209-V1-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju