Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei pieprasītā pakalpojuma izpildes statuss

  • Nosaukums: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei pieprasītā pakalpojuma izpildes statuss
  • Īss apraksts: E-pakalpojuma izpildes ietvaros personai tiešsaistē ir pieejama informācija par tās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē reģistrēto pieprasījumu apstrādes statusu
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Īss nosaukums: EP207
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP207-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju