Lai labotu e-pakalpojumā atbalsta datus, aicinām neizmantot pārlūkprogrammu Safari.

Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana

 • Nosaukums: Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana
 • Īss apraksts: Nodrošināt iespēju Latvijas iedzīvotājiem pārbaudīt savu piederību aizsargātā lietotāja statusam, apskatīties piešķirto atbalsta apmēru, piešķirto atbalstu vēsturi, kā arī atteikties no aizsargātā lietotāja statusa vai mainīt līgumu, uz ko saņem atbalstu.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Būvniecības valsts kontroles birojs
 • Īss nosaukums: EP202
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP202-V2-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju