Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana

  • Nosaukums: Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana
  • Īss apraksts: Šī e-pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja pārliecināties par savu atbilstību elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma aizsargātā lietotāja statusam, atteikties no tā, kā arī labot ar elektroenerģijas tirgotāju noslēgtā līguma rekvizītus.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Būvniecības valsts kontroles birojs
  • Īss nosaukums: EP202
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP202-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju