Pieprasījums par aktuālo stāvokli Veselības inspekcijas uzraudzības objektā

  • Nosaukums: Pieprasījums par aktuālo stāvokli Veselības inspekcijas uzraudzības objektā
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju Veselības inspekcijas uzraudzībā esošo objektu atbildīgajām personām elektroniski iegūt informāciju par veiktajām Veselības inspekcijas kontrolēm. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Veselības inspekcija
  • Īss nosaukums: EP185
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP185-V2-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju