Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai

  • Nosaukums: Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju ūdensapgādes sistēmas pārstāvjiem elektroniski paziņot Veselības inspekcijai par dzeramā ūdens kārtējā monitoringa rezultātiem un precizēt ūdensapgādes sistēmas informāciju. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Veselības inspekcija
  • Īss nosaukums: EP184
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP184-V2-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju