Pēc iesnieguma iesniegšanas  lūgums nepievērst uzmanību paziņojumam  ‘Sistēmas kļūda’, jo iesniegumi tiek veiksmīgi nosūtīti uz VSAA.

 

E-iesniegums VSAA pakalpojumiem

  • Nosaukums: E-iesniegums VSAA pakalpojumiem
  • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju iedzīvotājiem bez Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klātienes apmeklējuma pieprasīt piedāvātos VSAA pakalpojumus un saņemt informāciju par pieņemtajiem lēmumiem. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
  • Īss nosaukums: EP172
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP172-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju