Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

  • Nosaukums: Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana bez līgumsaistībām
  • Īss apraksts: Izmantojot e-pakalpojumu, Ikvienam interesentam papildus kadastrs.lv esošajiem telpiskajiem datiem, kurus ir iespējams pārlūkot bez maksas: - Kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras); - Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielu un ceļu viduslīnijas un administratīvās robežas); - Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes (apstiprinātās vērtību zonas un laika posmā, kad tādas ir, arī prognozētās); - ortofoto karti, ir iespēja pārlūkot vairāk VZD rīcībā esošās kartes: - Kadastra informācijas sistēmas telpiskos dati pilnā apjomā; - Augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, kā arī papildus pieslēgt VZD rīcībā esošos citus telpiskos datus: - topogrāfiskās kartes mērogā 1:2000 (atsevišķās pilsētās); - topogrāfiskās kartes mērogā 1:10000 (lauku apvidū); - topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000; - vietvārdu informāciju. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa. Pēc e-pakalpojuma lietošanas uzsākšanas, tas ir pieejams vienas stundas periodam. Pēc apmaksātā laika perioda beigām, ir iespēja turpināt izmantot e-pakalpojumu, veicot nākamās stundas apmaksu.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts zemes dienests
  • Īss nosaukums: EP161
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP161-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju