E-pakalpojuma izpildes apstrāde un saites ģenerēšana pieprasītā e-pakalpojuma uzsākšanai var aizņemt līdz 5 min.

Ja saite e-pakalpojuma uzsākšanai sadaļā “Sarakste -> Saņemtie” nav pieejama, lūdzam pārbaudīt tās esamību vēlāk, veicot lapas atjaunināšanu, nospiežot klaviatūras taustiņu F5.

Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

  • Nosaukums: Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem
  • Īss apraksts: E-pakalpojuma ietvaros ikviens interesents var atlasīt kadastra objektus pēc iepriekš noteiktiem parametriem. Zemes vienības, būves vai zemes vienības daļas var atlasīt, iezīmējot interesējošo apgabalu kartē vai izvēloties un iezīmējot kartē konkrētu administratīvo vienību (novadu, pagastu, pilsētu vai ciemu). Neatzīmējot apgabalu vai administratīvo vienību kartē, datu atlase tiks veikta starp visiem kadastra objektiem Latvijas teritorijā. Datu atlase ir iespējama arī telpu grupām. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa. Apmaksājot pakalpojumu un uzsākot to lietošanu, tas ir pieejams 24 stundas no saites uz e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv aktivizēšanas brīža. Pārtrauktu e-pakalpojuma lietošanu var atjaunot, portālā www.latvija.lv sadaļā „Mana darba vieta -> Paziņojumi” atkārtoti uzklikšķinot uz e-pakalpojuma saites vai portālā www.kadastrs.lv sadaļā “Mans konts -> E-pakalpojumu vēsture”, izmantojot pogu “Atvērt karti” pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta, ja pakalpojuma lietošanas periods (24 stundas) nav beidzies.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts zemes dienests
  • Īss nosaukums: EP159
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP159-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju