Pacienta saņemto medicīnas pakalpojumu rezultāti

  • Nosaukums: Pacienta saņemto medicīnas pakalpojumu rezultāti
  • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju (rezultātus) par saviem, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošo personu veselības aprūpes pakalpojumiem un to rezultātiem. Pieejami tikai tie dati, kurus veselības aprūpes iestāde ir iesūtījusi vai ievadījusi vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Nacionālais veselības dienests
  • Īss nosaukums: EP150
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP150-V2-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju