Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana

  • Nosaukums: Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju fiziskām un juridiskām personām sagatavot un iesniegt Valsts robežsardzei elektronisku pieteikumu speciālās caurlaides vai reģistrācijas izziņas saņemšanai. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts robežsardz­e
  • Īss nosaukums: EP142
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP142-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju