Parakstīšanās uz Ārlietu dienesta ziņām

  • Nosaukums: Parakstīšanās uz Ārlietu dienesta ziņām
  • Īss apraksts: E-pakalpojuma ietvaros persona bez autentifikācijas var pieteikties/atteikties saņemt uz norādīto e-pasta adresi ārlietu dienesta ziņas pēc izvēlētām ziņu kategorijām. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Ārlietu ministrija
  • Īss nosaukums: EP140
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP140-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums ir pieejams visiem lietotājiem (gan anonīmajiem, gan autentificētajiem).

  • Uzsākt e-pakalpojumu Skatīt instrukciju