Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana

  • Nosaukums: Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana
  • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām vai diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs, vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam elektroniski pieprasīt atkārtotu laulības apliecību vai izziņu par laulības reģistrāciju un saņemt šos dokumentus normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Apmaksu par sniegto pakalpojumu vai valsts nodevas apmaksu, persona veic ārpus portāla. Iesnieguma aizpildīšanas laiks aptuveni 3-4 minūtes.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Tieslietu ministrija
  • Īss nosaukums: EP14
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP14-V1-2
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju