Izziņu izsniegšana

  • Nosaukums: Izziņu izsniegšana
  • Īss apraksts: E-pakalpojuma ietvaros persona var iesniegt pieteikumu izziņas saņemšanai no Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs par datiem Fizisko personu reģistrā vai CSDD reģistrā. Izpildot e-pakalpojumu, jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Ārlietu ministrija
  • Īss nosaukums: EP138
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP138-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju