Saņemtie nosūtījumi

  • Nosaukums: Saņemtie nosūtījumi
  • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt visu informāciju par saviem, savu nepilngadīgo bērnu vai aizbildnībā esošo personu saņemtajiem nosūtījumiem uz medicīniskiem pakalpojumiem un to statusiem. Pieejami tikai tie dati, kurus veselības aprūpes iestāde ir iesūtījusi vai ievadījusi vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Nacionālais veselības dienests
  • Īss nosaukums: EP134
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP134-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju