Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi.

  • Nosaukums: Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi.
  • Īss apraksts: E-pakalpojums nodrošina iespēju uzraudzības objekta pārstāvjiem sagatavot un iesniegt Veselības inspekcijai informāciju par kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi – konstatēto neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu izpildi, kā arī lūgt pagarināt termiņu tā veikšanai. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Veselības inspekcija
  • Īss nosaukums: EP112
  • E-pakalpojuma veids: Asinhrons pakalpojums - lietotājs uzsāk procesu, bet rezultātu saņem ar laika aizturi (pakalpojuma aprakstā noteiktajā laikā)
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP112-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju