Īslaicīgu tehnisku problēmu dēļ e-pakalpojuma izpilde notiek ierobežotā funkcionalitātē. Ja, pildot e-pakalpojumu, pārlūka logā neattēlojas kāds no e-pakalpojuma elementiem (pogas), iesakām samazināt ekrāna izmēru, piemēram, vienlaikus nospiežot un paturot tastatūras pogas Ctrl-.

Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā

  • Nosaukums: Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā
  • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski iesniegt pieteikumu ielūguma vai izsaukuma apstiprināšanai, kas nepieciešams, lai ārzemnieks varētu pieprasīt vīzu vai uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pakalpojumu nevar izmantot juridiskas personas, kas uzaicina ārzemniekus, kas tiks nodarbināti Latvijas Republikā. Atbildīgā iestāde par pakalpojumu ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Īss nosaukums: EP02
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP02-V1-2
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju