MANI DATI FIZISKO PERSONU REĢISTRĀ

Noteikumi

1. Pakalpojuma izpildes laikā tiek sagatavota datne ar aktuālajām un vēsturiskajām ziņām no Fizisko personu reģistra. Pakalpojuma rezultātā netiek sniegtas ziņas par politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un ziņas par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu.

Ziņas par personas sniegto atļauju vai aizliegumu izmantot personas ķermeni, audus un orgānos pēc nāves Fizisko personu reģistrā tika iekļautas līdz 31.01.2022., bet no 01.02.2022. aktuālā informācija tiek iekļauta veselības informācijas sistēmā.

2. Ziņas no Fizisko personu reģistra var saņemt par sevi, savu bērnu, kas jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, ja ziņas par to ir iekļautas Fizisko personu reģistrā. Personai netiek sniegtas ziņas par bērnu, ja vecākam ir atņemtas aizgādības tiesības.

4. Lietotāja uzsākta pakalpojuma ietvaros nav pieejamas tās ziņu izmaiņas, kas Fizisko personu reģistra datos tiek veiktas pakalpojuma uzsākšanas laikā. Šīs izmaiņas būs skatāmas nākamā pakalpojuma izpildes rezultātā.

5. Iegūtajām ziņām pakalpojumā nav dokumenta juridiskais spēks un tās nav izmantojamas kā dokuments (izziņa). Lai saņemtu pilnu personas datu izdruku rakstveidā, nepieciešams iesniegt pieprasījumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

6. Pakalpojuma lietotājs uzņemas atbildību par iegūtās informācijas drošu uzglabāšanu un tās tālāku izmantošanu.

7. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos noteikumos, tiek atrunāti portāla www.latvija.lv lietošanas noteikumos.

8. Lietotājs ir iepazinies ar portāla www.latvija.lv lietošanas noteikumiem.

9. Brīdinājums! Ja pakalpojuma izpildes laikā saņemat tehniskas kļūdas paziņojumu, lūgums mēģināt uzsākt pakalpojuma atkārtotu izpildi. Pakalpojuma darbība var būt īslaicīgi traucēta. Ziņot par pakalpojuma kļūdu iespējams uzklikšķinot uz “Pieteikt e-pakalpojuma kļūdu”.