Mani dati Fizisko personu reģistrā

 • Nosaukums: Mani dati Fizisko personu reģistrā
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura ir reģistrēta Fizisko personu reģistrā, pārbaudīt ziņas, kas par personu, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizdādnībā esošu personu iekļautas Fizisko pesronu reģistrā. Pakalpojuma izpildes rezultātā tiek sniegtas aktuālās un vēsturiskās zinas no Fizisko pesonu reģistra.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Īss nosaukums: EP01
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP01-V2-0
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Lietošanas noteikumi: noteikumiem
 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju