E-pakalpojuma darbībā iespējami traucējumi. Kļūdas gadījumā aicinām atkārtoti uzsākt e-pakalpojumu.

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

 • Nosaukums: Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
 • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Īss nosaukums: EP01
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP01-V1-1
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju