Lai izveidotu vai lietotu e-adresi, lūdzam autentificēties ar eID, eParakstu vai eParaksts Mobile!

Oficiāla elektroniskā adrese jeb E-adrese ir Jūsu digitālā pastkastīte ērtākai saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm.
Skatīt biežāk uzdotos jautājumus.

Galvenie ieguvumi: