Lai izveidotu vai lietotu e-adresi, lūdzam autentificēties ar eID, eParakstu vai eParaksts Mobile!

E-adrese būs Jūsu digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv (sadaļā "Mana darba vieta") un nodrošinās iespēju oficiāli sazināties ar visām valsts un pašvaldību iestādēm.

Kas jāzina par e-adresi:

  • Jūsu e-adrese būs Jūsu personas kods (fiziskām personām) vai reģistrācijas numurs (juridiskām personām).
  • E-adreses pastkastītei var piekļūt tikai ar eID karti vai eParaksts karti ar karšu lasītāju, vai eParaksts mobile
  • Uz e-adresi var saņemt sūtījumus tikai no citas e-adreses un sūtīt var arī tikai uz citu e-adresi.
  • Atbilstoši e-adreses likumam sarakste izmantojot e-adresi starp fiziskām un juridiskām personām pagaidām nav iespējama.
  • Veiksmīgai e-adreses lietošanai svarīgi iepazīties ar biežāk uzdoto jautājumu sadaļu.