Lai izveidotu vai lietotu e-adresi, lūdzam autentificēties ar eID, eParakstu, eParaksts Mobile vai eIDAS!

E-adrese ir digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv (sadaļā "Mana darba vieta") un nodrošina iespēju oficiāli sazināties ar visām valsts un pašvaldību iestādēm.

Kas jāzina par e-adresi:

  • E-adrese tiek veidota no personas koda (fiziskām personām) vai reģistrācijas numura (juridiskām personām).
  • E-adreses pastkastītei var piekļūt tikai ar eID karti vai eParaksts karti ar karšu lasītāju, eParaksts mobile vai eIDAS
  • Uz e-adresi var saņemt sūtījumus tikai no citas e-adreses un sūtīt var arī tikai uz citu e-adresi.
  • Atbilstoši e-adreses likumam sarakste izmantojot e-adresi starp fiziskām un juridiskām personām pagaidām nav iespējama.
  • Veiksmīgai e-adreses lietošanai svarīgi iepazīties ar biežāk uzdoto jautājumu sadaļu.