Ārvalstu portāli, kuros iespējams autentificēties Latvijas pilsoņiem:

Lietuvas valsts portāls
Portugāles valsts portāls
Zviedrijas nodokļu maksātāju portāls
Beļģijas nodokļu maksātāju portāls