Invaliditātes apliecība un pabalsts

 

19.11.2020.

 

Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs funkcionēšanas ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā. Ar invaliditāti saistīto dokumentāciju persona iestādēm ērtā veidā var iesniegt un pārskatīt, ja vien ir pieejams dators un identifikācijai nepieciešamā informācija. 

Savukārt prognozējama invaliditāte ir slimības vai traumas radīti funkcionēšanas ierobežojumi, kas gadījumā, ja netiek sniegti nepieciešamie ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumi, var būt iemesls invaliditātes noteikšanai. 

Latvijas normatīvajos aktos minētas trīs invaliditātes grupas: I grupa (ļoti smaga invaliditāte), II grupa (smaga invaliditāte) un III grupa (mēreni izteikta invaliditāte). 

 

CSS Collapse

1. Invaliditātes noteikšana 1. Invaliditātes noteikšana
2. Iepriekš noteiktas invaliditātes pagarināšana 2. Iepriekš noteiktas invaliditātes pagarināšana
3. Invaliditātes pensija, pabalsti, atvieglojumi, rehabilitācija 3. Invaliditātes pensija, pabalsti, atvieglojumi, rehabilitācija
4. Pieteikšanās tehniskajiem palīglīdzekļiem un to saņemšana 4. Pieteikšanās tehniskajiem palīglīdzekļiem un to saņemšana
5. Nodarbinātība 5. Nodarbinātība
6. Personu ar invaliditāti tiesības 6. Personu ar invaliditāti tiesības
7. Tulkošanas rīks Hugo.lv 7. Tulkošanas rīks Hugo.lv