Uzņēmējdarbības veikšana

Informācija atjaunota: 28.12.2020.

Lielai daļai sabiedrības uzņēmējdarbības veikšana saistās ar preču ražošanu un pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu, tomēr normatīvajos aktos un citos saistošajos dokumentos ir noteikta virkne prasību un pienākumu, kas uzņēmējam, veicot uzņēmējdarbību, jāievēro un jāpilda attiecībā pret valsti un sabiedrību kopumā. Tāpat ir noteikumi, kas jāievēro attiecībā uz produktu un pakalpojumu izplatīšanu ārpus Latvijas robežas. Uzņēmējam ir ne tikai pienākumi, bet arī tiesības gūt atbalstu no valsts sava uzņēmuma pilnveidei un veiksmīgas darbības nodrošināšanai, piemēram, iegūt nodokļu atvieglojumus vai finanšu atbalstu.

Iesaistītās iestādesEkonomikas ministrija (EM)Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)Uzņēmumu reģistrs (UR)Valsts darba inspekcija (VDI)Veselības inspekcija (VI)Valsts ieņēmumu dienests (VID)Autotransporta direkcija (ATD)Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB)Konkurences padome (KP)Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)Datu valsts inspekcija (DVI)Centrālā statistikas pārvalde (CSP)Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD)Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA)Valsts zemes dienests (VZD)Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).


CSS Collapse

Rodapé no estilo do site da apple, que usa um truque com checkbox para ter uma solução 100% CSS para mostrar ou recolher um menu. Aqui troquei o checkbox por divs e links.

1. Reģistri, partneru pārbaude 1. Reģistri, partneru pārbaude
2. Struktūrvienības reģistrācija 2. Struktūrvienības reģistrācija
3. Nodokļi, atlaides, atskaites, pārskati, deklarācijas / regulāri veicamās darbības 3. Nodokļi, atlaides, atskaites, pārskati, deklarācijas / regulāri veicamās darbības
4. Finanšu atbalsts 4. Finanšu atbalsts
5. Iepirkumi 5. Iepirkumi
6. Eksports 6. Eksports
7. Imports 7. Imports
8. Pārrobežu sadarbība 8. Pārrobežu sadarbība
9. Uzņēmējus pārstāvošās organizācijas Latvijā 9. Uzņēmējus pārstāvošās organizācijas Latvijā
10. Komersanta un patērētāja tiesības un pienākumi, ko nosaka līgumsaistības 10. Komersanta un patērētāja tiesības un pienākumi, ko nosaka līgumsaistības
11. Parādu atgūšana no patērētājiem un atbildība par līgumsaistību neizpildi 11. Parādu atgūšana no patērētājiem un atbildība par līgumsaistību neizpildi
12. Negodprātīgas uzņēmējdarbības sekas 12. Negodprātīgas uzņēmējdarbības sekas
13. Statistika 13. Statistika
14. Iesniegumi un izziņas 14. Iesniegumi un izziņas
15. Valsts institūciju pārbaudes 15. Valsts institūciju pārbaudes
16. Uzņēmuma apvienošana vai pārdošana 16. Uzņēmuma apvienošana vai pārdošana
17. Uzņēmuma pārcelšana uz citu dalībvalsti 17. Uzņēmuma pārcelšana uz citu dalībvalsti
18. Kredītapdrošināšana 18. Kredītapdrošināšana
19. Informācijas atbalsts un konsultācijas 19. Informācijas atbalsts un konsultācijas