• Uzņēmējdarbības uzsākšana

  Uzņēmuma nosaukums un uzņēmējdarbības formas, uzņēmuma reģistrācija t.sk.reģistrācija elektroniski, fizisko personu saimnieciskā darbība, nodokļu jautājumi, kā pieteikties mikrouzņēmuma nodokļu (MUN) maksātāja statusam, kā pieteikties reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā, darbinieku pieņemšana darbā, speciālās atļaujas, noderīga informācija un pieejamie e-pakalpojumi uzņēmējiem.

 • Uzņēmējdarbības veikšana

  Normatīvajos aktos un citos saistošajos dokumentos noteikta virkne prasību, kas uzņēmējam, veicot saimniecisko darbību, kā arī komercdarbību ir jāievēro un jānodrošina. Informācija par reģistriem, struktūrvienības reģistrāciju, nodokļu jautājumi, iepirkumi, statistika, imports, eksports, finanšu atbalsts un citi jautājumi.

 • Uzņēmējdarbības pabeigšana

  Komercdarbības reorganizācija, likvidācija, maksātnespējas process, cita noderīga informācija, kas saistīta ar uzņēmējdarbības izbeigšanu.

 • Veselība darbavietā

  Lai Jūs, kā darba ņēmējs, atbildīgi un atbilstoši noteiktajām prasībām, rūpētos par savu veselību darbavietā, ir būtiski zināt, kāds atbalsts ir pieejams, ja gadās saslimt vai gūt traumu, kā jārīkojas ilgstošas saslimšanas gadījumā. Darba ņēmējam ir svarīgi zināt savas tiesības un arī pienākumu pret darbavietu un darba devēju.

 • Maksātnespējas procedūras

  Fiziskās personas maksātnespējas process, juridiskās personas maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, citi risinājumi.

 • Ražošana mājas apstākļos

  Ja vēlaties nodarboties ar mājražošanu – pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos, vai amatniecību, jāievēro normatīvie akti un regulējumi, kas nodrošinās, ka saražotais ir drošs patēriņam un uzņēmējdarbība – likumīga. Daudzas no nepieciešamajām darbībām ir veicamas elektroniski, turklāt, dažādos gadījumos pieejami atviegloti noteikumi, kas palīdzēs veiksmīgāk iesākt jauno nodarbošanos.

 • Darbinieku tiesības un pienākumi

  Darba līgums, darba un atpūtas laiks un darba veikšanas vieta, nodarbināšana ārpus Latvijas, darba samaksa un piemaksas, sociālā apdrošināšana, droša un nekaitīga darba vide, atvaļinājumi, blakus darbs, arodbiedrības, intelektuālā īpašuma aizsardzība, diskriminācijas aizliegums, psiholoģiskā drošība, trauksmes celšana par pārkāpumiem, svarīgākie darbinieku pienākumi, darba attiecību izbeigšana un noderīgi resursi.

 • Tirdzniecība internetā

  Internetveikala izveide, obligātā informācija par tirgotāju, uzņēmējdarbības un struktūrvienības reģistrācija, personīgo mantu tirgošana internetā, tirdzniecības ierobežojumi, aizliegumi un īpašie nosacījumi, pasūtījumu piegāde un apmaksa, patērētāju tiesības, noderīgi resursi.

 • Pārtikas nozare

  Kā uzsākt darbu pārtikas apritē, kas jādara, ja vēlas no trešajām valstīm ievest pārtiku un tirgot Latvijā, kas jādara, ja uzņēmums vēlas uz trešajām valstīm izvest dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, dzīvus dzīvniekus un nepārtikas produktus.

 • Veselības nozare

  Kā paziņot Veselības inspekcijai par kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi, kā farmācijas jomas uzņēmēji var iesniegt paziņojumu Veselības inspekcijai, kā pieteikties Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai.

Lapa 1 no 3 (pavisam 21 ieraksti)
Prev
1
2
3
Next