Bezmaksas juridiskā palīdzība

 

02.06.2020.

 

Kas nepieciešams, lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā, civillietās un noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros)?

CSS Collapse

1. Kam ir tiesības saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību? 1. Kam ir tiesības saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību?
2. Kādos gadījumos var saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību? 2. Kādos gadījumos var saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību?
3. Iesniedzamie dokumenti 3. Iesniedzamie dokumenti
4. Kur un kā iesniegt dokumentus? 4. Kur un kā iesniegt dokumentus?
5. Cik ilgā laikā izskata iesniegumu? 5. Cik ilgā laikā izskata iesniegumu?
6. Lēmums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanu 6. Lēmums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanu
7. Alternatīvs strīdu risināšanas mehānisms (SOLVIT) 7. Alternatīvs strīdu risināšanas mehānisms (SOLVIT)