Parāda vai uzturlīdzekļu piedziņa


26.07.2017.

 

Mazo prasību procedūra ir finansiālas prasības iesniegšana tiesā par parāda vai uzturlīdzekļu piedziņu, maksājuma pamatsummai nepārsniedzot 2100 EUR (klāt var nākt procenti un citi blakus prasījumi).

Mazo prasību procedūru visbiežāk uzsāk gadījumos, kad nepieciešams piedzīt uzturlīdzekļus. To nereti izmanto arī namu apsaimniekotāji, pārvaldnieki, siltumapgādes uzņēmumi, lai piedzītu parādus, piemēram, par komunālajiem maksājumiem.

CSS Collapse

1. Informācija par tiesību aktiem un tiesībām 1. Informācija par tiesību aktiem un tiesībām
2. Mazā prasījuma procedūras uzsākšana 2. Mazā prasījuma procedūras uzsākšana
3. Sekošana līdzi lietas izskatīšanai 3. Sekošana līdzi lietas izskatīšanai
4. Sprieduma iegūšana 4. Sprieduma iegūšana
5. Tiesas sprieduma pārsūdzēšana 5. Tiesas sprieduma pārsūdzēšana
6. Noderīga informācija un saites 6. Noderīga informācija un saites