Kā pieprasīt izziņu par nesodāmību un administratīvajiem sodiem

Izziņas par nesodāmību un administratīvajiem sodiem vari pieprasīt savai interesei vai arī, ja tas nepieciešams darba devējam (gan Latvijā, gan ārvalstīs), kur vēlies uzsākt darbu, piemēram, apsardzē, darbos, kas saistīti ar bērnu aprūpi, izglītību, veselības aprūpi u.c. Kā arī, ja esi uzņēmējs un vēlies piedalīties iepirkuma konkursos Latvijas Republikā vai ES dalībvalstī, šāda izziņa būs nepieciešama, piemēram, lai apliecinātu, ka Pretendents nav saukts pie administratīvās atbildības pēdējo trīs gadu laikā vai nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi.

Izziņa par fiziskas personas sodāmību

Fiziskajām personām ir pieejams maksas* pakalpojums „Izziņa par (ne)sodāmību”.
Pakalpojuma ietvaros privātpersonas var saņemt izziņas no Sodu reģistra:
  • aktuālās datubāzes — par sodāmību, kas nav dzēsta (noņemta), kā arī ziņas par fiziskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads.
  • arhīva datubāzes — par dzēstu (noņemtu) sodāmību, par kriminālprocesiem, kuros persona tika attaisnota, ziņas par fiziskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis vairāk nekā gads, izpildītiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas izbeigšanu.

Izziņa par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Otrs fiziskajām personām pieejamais maksas* pakalpojums ir „Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem”.
Pakalpojuma ietvaros privātpersonas var saņemt izziņas no Sodu reģistra:
  • aktuālās datubāzes — ziņas par fiziskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads, par sodāmību, kas nav dzēsta (noņemta).
  • arhīva datubāzes — ziņas par fiziskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis vairāk nekā gads, izpildītiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas izbeigšanu, par dzēstu (noņemtu) sodāmību, par kriminālprocesiem, kuros persona tika attaisnota.

Izziņas par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem

Juridiskām personām tiek piedāvāts maksas e-pakalpojums* „Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem”.
Pakalpojuma ietvaros juridiskās personas var saņemt izziņas no Sodu reģistra:
  • aktuālās datubāzes — par juridiskajai personai administratīvā pārkāpuma lietā piemēroto sodu, no kura izciešanas laika ir pagājis mazāk nekā gads, kā arī par juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem.
  • arhīva datubāzes — izpildītiem juridiskajām personām piemērotiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, kā arī ziņas par juridiskajām personām administratīvā pārkāpuma lietās piemērotajiem sodiem, ja no soda izciešanas ir pagājis vairāk nekā gads.

*samaksa par pakalpojumiem

tiek noteikta saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi un Sodu reģistra likumu. Ja Jums ir nepieciešams saņemt izziņu ierakstītā vēstulē un/vai tulkotu angļu vai krievu valodā, tad no Jums tiks prasīta samaksa par papildpakalpojumu.

Pakalpojumā pieprasīto izziņu varēsiet saņemt

klātienē vai arī pa pastu kā ierakstītu vēstuli, privātpersonām arī aizzīmogotā vēstulē (ASV imigrācijas vīzu noformēšanai).

Pakalpojumu pieprasīšana klātienē

Par to kā šos pašus pakalpojumus ir iespējams saņemt klātienē variet lasīt šeit