Personas datu aizsardzība

 

26.10.2022.

 

Eiropas Savienībā personas datu apstrādei jānotiek ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Šis normatīvais akts ļauj iedzīvotājiem saglabāt kontroli pār saviem datiem, bet lai pasargātu savus datus, pirmkārt, pirms personīgās informācijas nodošanas nepieciešams izvērtēt, vai to vajag. Vienmēr ir jāsaglabā piesardzība, ja nav saprotams, kāpēc tiek prasīta papildu informācija, kas neattiecas uz konkrētās preces vai pakalpojuma saņemšanu.

CSS Collapse

1. Kas ir personas dati? 1. Kas ir personas dati?
2. Kādos gadījumos man ir jāizpauž personas dati? 2. Kādos gadījumos man ir pienākums jāizpauž personas dati?
3. Kādos gadījumos man ir tiesības neizpaust personas datus? 3. Kādos gadījumos man ir tiesības neizpaust personas datus?
4. Kādas prettiesiskas darbības ir iespējams veikt ar maniem personas datiem? 4. Kādas prettiesiskas darbības ir iespējams veikt ar maniem personas datiem?
5. Kā es varu pārliecināties, vai ar maniem datiem netiek veiktas darbības, kuras es nevēlos? 5. Kā es varu pārliecināties, vai ar maniem datiem netiek veiktas darbības, kuras es nevēlos?
6. Kur griezties, ja man ir aizdomas par manu datu aizsardzības pārkāpumiem? 6. Kur griezties, ja man ir aizdomas par manu datu aizsardzības pārkāpumiem?