Ārzemju diploma un profesionālās kvalifikācijas atzīšana

 

29.04.2021.

 

Lai strādātu Latvijā reglamentētā profesijā, ir jāizpilda prasības, kas noteiktas šajās profesijās strādājošiem. Šādas prasības var būt, piemēram, noteikta līmeņa izglītība, darba pieredze, sertifikācijas eksāmena nokārtošana.

Ja izglītība un profesionālā kvalifikācija reglamentētā profesijā ir iegūta ārvalstīs, Latvijā nepieciešama iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Strādāt Latvijā reglamentētā profesijā nedrīkst, kamēr nav atzīta profesionālā kvalifikācija.

 

CSS Collapse

Rodapé no estilo do site da apple, que usa um truque com checkbox para ter uma solução 100% CSS para mostrar ou recolher um menu. Aqui troquei o checkbox por divs e links.

2. Reglamentētas profesijas jēdziens 2. Reglamentētas profesijas jēdziens
3. Eiropas profesionālā karte 3. Eiropas profesionālā karte
4. Procedūra īslaicīgo pakalpojumu sniedzējiem 4. Procedūra īslaicīgo pakalpojumu sniedzējiem
5. Procedūra profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai 5. Procedūra profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai
6. Dokumenti, kas jāiesniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai 6. Dokumenti, kas jāiesniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai
7. Noderīga informācija 7. Noderīga informācija