• Savstarpējā atzīšana

  Dzīves situācija sniedz informāciju un atbildes uz jautājumiem par ES Regulas 2019/515 piemērošanu Latvijā, kas paredz produktu savstarpējās atzīšanas principa piemērošanu.

 • Vispārīgie noteikumi

  Daži valsts tehniskie noteikumiem ir horizontāla rakstura un tie nav saistīti ar vienu konkrētu produktu, piemēram, svina aizliegums visos produktos. Šie vispārīgie noteikumi ne vienmēr tiks atrasti, meklējot pēc noteikta produkta. Tādēļ iesakām pārskatīt šo sarakstu, lai pārliecinātos, ka ievērojat šo vispārīgo noteikumu prasības.

 • Tehniskie noteikumi

  Šajā sadaļā atrodams saraksts ar nacionālajām prasībām produktiem, uz kuriem neattiecas ES saskaņotie tiesību akti (nereglamentētā sfēra) vai kuriem papildus ES saskaņotajiem tiesību aktiem ir noteiktas papildus nacionālās prasības un, kas izriet no Regulas (ES) 2019/515.

 • Tiesību aizsardzība

  Šajā sadaļā atrodama informācija par uzņēmējiem pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami saskaņā ar Latvijas likumdošanu, piemēram, tiesībām prasīt skaidrojumu vai pārsūdzēt valsts iestāžu pieņemtos administratīvos lēmumus.

 • Vienotais produktu kontaktpunkts un uzraudzības iestādes

  Šajā sadaļā ir apkopotas Latvijas tirgus uzraudzības iestādes, kas uzrauga produktus, uz kuriem neattiecas ES saskaņotie tiesību akti (nereglamentētā sfēra) vai kuriem ir noteiktas papildus nacionālās prasības un, kas izriet no Regulas (ES) 2019/515. Minētā regula paredz, ka Latvijā nedrīkst liegt tirgot produktus, kurus jau likumīgi tirgo citā ES dalībvalstī, pat tad, ja tās ir ražotas saskaņā ar tādām prasībām, kas atšķiras no Latvijas tirgū piemērotajām prasībām.