Mūžizglītība un pieaugušo izglītība


Informācija publicēta 7.12.2020.

Izglītība ir zināšanu un prasmju apguve gan akadēmisku, gan neformālu (kursi, semināri) mācību un audzināšanas darba procesā. Savukārt mūžizglītība ir izglītība visas dzīves garumā, kas paver iespējas ikvienam sabiedrības loceklim iegūt un pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība aptver formālo un neformālo izglītību, ka arī ikdienas mācīšanos – mājās, darbavietā, vai ikdienā, mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem.

 

Dzīves situācijas “Mūžizglītība un pieaugušo izglītība” apraksts ar VIDEO pielikumiem

 


CSS Collapse

Rodapé no estilo do site da apple, que usa um truque com checkbox para ter uma solução 100% CSS para mostrar ou recolher um menu. Aqui troquei o checkbox por divs e links.

1. Nepabeigta pamata, vidējā vai profesionālā izglītība 1. Nepabeigta pamata, vidējā vai profesionālā izglītība
2. Augstākā izglītība 2. Augstākā izglītība
3. Dzīvē un darbā iegūtu prasmju novērtēšana 3. Dzīvē un darbā iegūtu prasmju novērtēšana
4. Kvalifikācijas celšana un papildināšana 4. Kvalifikācijas celšana un papildināšana
5. Interešu (hobiju) izglītība5. Interešu (hobiju) izglītība
6. Izglītības jomas profesionāļiem6. Izglītības jomas profesionāļiem
7. Mācību resursi un atbalsta iespējas7. Mācību resursi un atbalsta iespējas