Pilngadības iestāšanās

 

27.10.2020.

 

Par pilngadīgu Latvijā uzskata cilvēku, kas sasniedzis 18 gadu vecumu un kļūst juridiski atbildīgs par savu rīcību. Tikai pilngadīgai personai Latvijā likums ļauj iegūt vadītāja apliecību, doties uz vēlēšanām, apprecēties bez vecāku vai aizbildņa piekrišanas utt., tomēr, arī pirms astoņpadsmitās dzimšanas dienas ir zīmīgi vecuma sliekšņi, piemēram 14 un 16 gadu, kuri sniedz vairāk brīvības un tiesību, kā arī vairāk atbildības.
Sasniedzot pilngadību, paveras plašas iespējas lietot visdažādākos e-pakalpojumus, kas atvieglos ikdienā nepieciešamu darbību veikšanu un komunikāciju ar valsti. 

CSS Collapse

1. Atbildība likuma priekšā 1. Atbildība likuma priekšā
2. Studijas 2. Studijas
3. Dzīvesvietas maiņa 3. Dzīvesvietas maiņa
4. Personu apliecinošs dokuments 4. Personu apliecinošs dokuments
5. Transportlīdzekļa vadīšanas tiesības 5. Transportlīdzekļa vadīšanas tiesības
6. Velosipēda vadītāja tiesības 6. Velosipēda vadītāja tiesības
7. Alimenti, uzturlīdzekļi, pabalsti 7. Alimenti, uzturlīdzekļi, pabalsti
8. Medicīnas izdevumi un informācija par veselību 8. Medicīnas izdevumi un informācija par veselību
9. Laulības reģistrēšana 9. Laulības reģistrēšana
10. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa 10. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa