Laulības reģistrācija un šķiršana

 

21.10.2019.

 

Latvijas normatīvo aktu izpratnē laulība ir reģistrēta savienība starp vīrieti un sievieti, kuru valsts juridiski aizsargā. Laulība ir dzīves situācija, kura, pirmkārt, vērš laulāto uzmanību uz kopīgu ģimenes dzīvi. Tomēr partneriem der atcerēties, ka laulība ir ne tikai emocionāli nozīmīgs mīlestības apliecinājums, bet arī civiltiesisks akts, kas paredz likumos atrunātas laulāto tiesības un pienākumus. Apraksta turpinājumā lasiet, kādus elektroniskos pakalpojumus varat izmantot laulības noslēgšanas un šķiršanas kontekstā.
 

CSS Collapse

1. Saderināšanās 1. Saderināšanās
2. Laulības līgums 2. Laulības līgums
3. Laulības noslēgšana 3. Laulības noslēgšana
4. Elektroniska dokumentu pieprasīšana 4. Elektroniska dokumentu pieprasīšana
5. Laulība un nereģistrēta kopdzīve 5. Laulība un nereģistrēta kopdzīve
6. Laulības noslēgšana ārzemēs un ārzemnieka tiesības laulāties Latvijā 6. Laulības noslēgšana ārzemēs un ārzemnieka tiesības laulāties Latvijā
7. Laulības jubilejas ceremonijas organizēšana 7.Laulības jubilejas ceremonijas organizēšana
8. Uzvārda maiņa pēc laulības noslēgšanas 8. Uzvārda maiņa pēc laulības noslēgšanas
9. Laulības šķiršana 9. Laulības šķiršana

Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?

Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

 

Atsauksme par kvalitāti