Speciālo atļauju saņemšana pašvaldībās

Informācija atjaunota 20.04.2023.


Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 28. decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu direktīva) paredz brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu brīvu apriti. Vienlaikus Pakalpojumu direktīvas 5. pants paredz, ka ES dalībvalstīm ir tiesības noteikt atļauju izsniegšanas procedūras pakalpojumu sniedzējiem nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14. pants paredz, ka Latvijā atļauju izsniegšanas procedūras pakalpojumu sniedzējiem var tikt noteiktas un īstenotas ne tikai nacionālajā (valsts) līmenī, bet arī vietējo pašvaldību līmenī.

Zemāk sniegti uzskaitījums ar tām pakalpojumu jomām, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldībām ir deleģētas tiesības noteikt atļauju un saskaņojumu izsniegšanas procedūras vai tiesības izsniegt atļaujas un saskaņojumus.

Svarīgi zināt! Pirms pakalpojuma sniegšanas, ir nepieciešams pārliecināties, vai attiecīgā pakalpojumu sniegšanai konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir nepieciešams saņemt atļauju vai saskaņojumu.


CSS Collapse

Alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecības vai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes saskaņošana Alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecības vai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes saskaņošana
Asenizācijas pakalpojumi Asenizācijas pakalpojumi
Ielu tirdzniecība Ielu tirdzniecība
Ielu tirdzniecības organizēšana Ielu tirdzniecības organizēšana
Interešu un neformālā izglītība Interešu un neformālā izglītība
Intīma rakstura izklaides rīkošana Intīma rakstura izklaides rīkošana
Kremācijas pakalpojumi Kremācijas pakalpojumi
Pornogrāfiska rakstura materiālu tirdzniecība, demonstrēšana, vai nodošana lietošanai par maksu Pornogrāfiska rakstura materiālu tirdzniecība, demonstrēšana, vai nodošana lietošanai par maksu
Publisko atrakciju iekārtu uzstādīšana Publisko atrakciju iekārtu uzstādīšana
Publisku pasākumu organizēšana Publisku pasākumu organizēšana
Sabiedriskā ēdināšana ielu tirdzniecības ietvaros Sabiedriskā ēdināšana ielu tirdzniecības ietvaros
Tūrisma gidu pakalpojumi Tūrisma gidu pakalpojumi
Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšana Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšana
Vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošana Vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošana