Veselība

Veselība ir fiziskā, garīgā un sociālā labklājība, kas lielā mērā ir atkarīga no cilvēka dzīvesveida. Būt veselam nozīmē dot priekšroku sabalansētam uzturam, izvēlēties aktīvu dzīvesveidu, kontrolēt stresa līmeni un profilaktiskos nolūkos apmeklēt ārstu. Esiet veseli!

Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi

Informāciju par ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts apmaksātus veselības pakalpojumus, pakalpojumu saņemšanas kārtību un citu noderīgu informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem uzzināsiet portālā rindapiearsta.lv vai zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (zvanot no ārzemju numuriem + 371 67045005).

Reģistrācija (pārreģistrācija) pie ģimenes ārsta

Lai reģistrētos vai pārreģistrētos pie ģimenes ārsta, jāvēršas pie tā ģimenes ārsta, ko esat izvēlējies, un jānoslēdz savstarpēja vienošanās. Ģimenes ārsts var pacientu nereģistrēt, ja viņa dzīvesvieta atrodas ārpus teritorijas, kurā ārsts veic savu darbību, vai ja ārsta pacientu sarakstā jau ir 1800 reģistrētu pacientu vai 800 bērnu. Reģistrāciju nevar atteikt jau reģistrētas personas pirmās pakāpes lejupējiem vai augšupējiem radiniekiem (bērniem un vecākiem), kā arī laulātajam un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā dzīvojošām personām.
Plašāku informāciju par ģimenes ārstiem Latvijā iespējams saņemt Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē.

Noderīgi

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001
Darba dienās no plkst.17.00 līdz 8.00, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti ģimenes ārsti un ārstu palīgi sniedz medicīniskas konsultācijas iedzīvotā-jiem, kuriem nepieciešams medicīnisks padoms vienkāršos saslimšanas gadījumos.

Bērnu vakcinācijas kalendārs

Noskaidrojiet, pret kuru infekcijas slimību atbilstošajā vecumā bērns obligāti jāvakcinē, lai novērstu smagas un nāvējošas slimības. Obligāto vakcināciju apmaksā valsts. Vairāk informācijas.  Valsts portāls topošajiem un jaunajiem vecākiem

Veselības nozares profesionāļu veidotajā portālā topošajiem un jaunajiem vecākiem www.grutnieciba.lv apkopota uzticama informācija par grūtniecības norisi, veselības pārbaudēm, dzemdībām un mazuļa kopšanu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai man ir tiesības pieprasīt EVAK karti, ja vēlos palikt uz dzīvi Latvijā, un kur to var saņemt?
Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir visām ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina), kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.

Latvijā EVAK ir tiesības saņemt:

  • Latvijas pilsoņiem;
  • Latvijas nepilsoņiem;
  • dalībvalstu iedzīvotājiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem;
  • ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
  • bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss.


Plašāka informācija par EVAK karti atrodama Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē.